Body and Paint

ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี เอ็มบี เอ็มไพร์

นับเป็นศูนย์ซ่อมตัวถังและสี ที่มีความทันสมัย ได้มาตรฐานสูงสุด แห่งหนึ่งในประเทศไทย

โดยสามารถดำเนินการซ่อมได้ทั้งงานซ่อมสีทั่วไป และ งานซ่อมตัวถัง สำหรับรถที่ประสบอุบัติเหตุ

ปัจจุบัน เอ็มบี เอ็มไพร์ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทประกันชั้นนำกว่า 18 แห่ง โดยได้มีการเซ็นสัญญา
เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งทำให้เราสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การเสนอราคา ขออนุมัติเคลม และ ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันภัย โดยที่ท่านไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ท่านสามารถนำรถเข้ามาแจ้งซ่อมที่ศูนย์บริการ และสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ Service Adviser ทุกท่าน หรือ ที่ 02 856 5999

รายชื่อบริษัทประกันภัยในเครือ

 • บมจ. วิริยะประกันภัย
 • บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
 • บมจ. กรุงเทพประกันภัย
 • บมจ. นวกิจประกันภัย
 • บมจ. แอกซ่าประกันภัย
 • บมจ. ธนชาตประกันภัย
 • บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
 • บมจ. ไทยศรีประกันภัย
 • บมจ. ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย
 • บมจ. ไทยประกันภัย
 • บมจ. เทเวศประกันภัย
 • บมจ. อลิอันซ์ ประกันภัย
 • บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย
 • บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
 • บมจ. โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
 • บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
 • บมจ. เมืองไทยประกันภัย
 • บมจ.ทิพยประกันภัย

Contact Us

 • บริษัทเอ็มบี เอ็มไพร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  991 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว
  เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
 • Tel. 028565999
  Fax. 023225998